EĞİTİM MODELİMİZ

Günümüz eğitim öğretim çalışmalarında öğrencilere “hak ettikleri” öğrenme ortamını sunmak en önemli amaçlardan biri olmuştur. Bu amaçla yapılan çalışmalarda öğrencilerin bireysel farklılıklarını merkez alan bir anlayış benimsenmektedir. Bu noktadan hareketle birçok eğitim programı öğrencilerin öğrenme performanslarındaki bireysel farklılıkları belirlemeyi ve bu farklılıklardan yola çıkarak etkinlikler oluşturmayı amaçlamaktadır.

Bu çalışmadaki eğitim programının amacı; bilişsel süreçleri farklı olan öğrencilerin bu farklılıklarını tanımlayarak öğrencinin bilişsel performansını geliştirici ve destekleyici öğretim faaliyetlerini yapılandırmaktır.

Çocuklarımızın okul içinde öğrendikleri bilgilerin dış dünyada nasıl kullanıldığını gözlemlemeleri ve de değişik mekanlarda birlikte keyifli vakit geçirmeleri için ünitelerle bağlantılı geziler düzenlenir.

KAYIT BAŞVURUSU

KAMPUS SEÇİMİ

OKUL SEÇİMİ

SINIF SEÇİMİ