GÖZLEM VE İNCELEME GEZİLERİ
 

Görsel eğitimin daha kolay, öğretici daha kalıcı ,eğlenceli ve gözlem yeteneğini geliştirici özelliği olduğu bilinmektedir.bu nedenle yıl boyunca ünitelerimizle bağlantılı olarak geziler yapılması planlanır. Okul öncesi yaş dönemlerinde görsel algı ağırlıklı olarak öğrenen çocuklarımızın tüm gezilere katılmalarında yarar görülmektedir.

KAYIT BAŞVURUSU

KAMPUS SEÇİMİ

OKUL SEÇİMİ

SINIF SEÇİMİ