HAREKET VE OYUN ETKİNLİĞİ
 

Çocuğun okul öncesi hareket gelişiminde en özel ihtiyacı oyun oynamak ve hareket etmektir. Bedenin fiziksel olarak hareket etmesini sağlayıcı aktiviteler olarak isimlendirilen "fiziksel aktivite" çocuklar için yaşamlarının vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu dönemdeki çocukların hareket ihtiyacını karşılayacak en uygun etkinliklerden biri de sportif çalışmalarıdır. Bu çalışmalar çocuğun kas koordinasyonunun, dayanıklılığının, kuvvet, esneklik gibi fiziksel uygunluk özelliklerinin gelişiminde büyük önem taşır.

 

Okul öncesi dönem için sportif çalışmaların planlanmasında ve uygulamasında, çocukların yaşları, gelişimsel özellikleri ve bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak yapılan planlamalar, çocukların hem  hareket gelişimleri hem  de sosyal, duygusal, zihinsel gelişimlerine de katkı sağlar.  

KAYIT BAŞVURUSU

KAMPUS SEÇİMİ

OKUL SEÇİMİ

SINIF SEÇİMİ