TR EN

IB MYP SİSTEMİ

IB MYP programı çerçevesinde tüm konular MYP etkileşim alanları çerçevesinde ele alınıp planlama yapılır. MYP koordinatörlüğü başkanlığınca yürütülen bu planlamaya tüm branş öğretmenleri de katılmaktadır. 

DP programına hazırlık amaçlı İngilizce Fen – Matematik eğitimi de ayrıca verilmektedir.
MYP’de kişisel projeler önemli yer tutmaktadır.

Her öğrenci bir proje hazırlamak durumundadır.MYP’de bulunan 5 etkileşim alanına göre öğrenci de oluşan bilişsel ve davranışsal gelişimler takip edilmekte ve her dönem sonu ‘Gelişim Raporu’ olarak öğrencilere değerlendirmeler verilmektedir.

KAYIT BAŞVURUSU

KAMPUS SEÇİMİ

OKUL SEÇİMİ

SINIF SEÇİMİ