İNGİLİZCE


   Anasınıfı 4, 5 ve 6 yaş grubundaki çocuklarımıza anadil gelişimi sürecine uygun olarak İngilizce eğitimi doğal ortamlarda verilmektedir.
   Yaş gruplarına uygun oyun, dramatizasyon, (Task-based) yani aktivite tabanlı etkinliklerle, İngilizce şarkılar, resimli kartlar, görsel materyaller, hikaye anlatımı ile zevkli ve eğlenceli bir şekilde dil öğrenmenin temelleri atılır. Ayrıca doğru telaffuzu sağlamak için ses çalışmaları yapılır. 
   TPR (Total Physical Response) yöntemi ile çocuklar yönergeleri algılar ve buna göre tepkiler verir, anlamlı öğrenme gerçekleşir.
   6 yaş grubundaki öğrencilerimize İngilizce Matematik, ORT öyküleri ve Main Course dersleri verilmektedir.
 

 ORT öykülerinin de öğrenme açısından büyük önemi vardır. 

  • Çocukları motive eden,

  • Çocukların yabancı dil ve dil öğrenimine karşı olumlu tutum ve davranış geliştirmelerine yardımcı olan,

  • Öğrenme isteğinin devamlılığını sağlayan,

  • Hayal gücünü hareketlendiren,

  • Çocukların karakterler ve olaylarla bütünleşmelerini sağlayan ve çocukların yaratıcı güçlerini geliştirmelerine yardımcı olan,

  • Çocukların hayal dünyası ile gerçek dünyayı birbirine bağlamada yardımcı olan önemli bir araçtır.

   Anaokulumuzda Uluslararası Bakalorya programının ilk basamağı olan PYP (Primary Years Programme) uygulanmaktadır. Bu program öğrenci merkezli olup öğrenciye uluslararası farkındalığı kazandırmayı amaçlamaktadır.
Program, IB PYP eğitimlerine katılmış deneyimli eğitim kadromuz tarafından yürütülmektedir. IB Koordinatörümüz başkanlığında yapılan PYP sorgulama üniteleri ve MEB üniteleri arasındaki entegrasyon çalışmalarına, tüm branş ve sınıf öğretmenlerimiz katılmaktadır. Planlanan eğitim-öğretim basamakları haftalık toplantılarla değerlendirilmekte; varsa eksikliklerle ilgili yeni aktivite planlamaları yapılmakta ve uygulanmaktadır.

KAYIT BAŞVURUSU

KAMPUS SEÇİMİ

OKUL SEÇİMİ

SINIF SEÇİMİ