TR EN

ROBOTİK-KODLAMA-DRONE-ARDUINO-3B YAZICI

Aka Okullarında teknoloji eğitimi önemli bir yere sahiptir. Okullarımızda Robotik, Kodlama, Drone, Arduino, 3B yazıcı ve Mekatronik çalışmalarındaki amacımız akademik program dışında ders dışı etkinliklerle robot ve alt sistemlerinin tasarım ve uygulamalarını teşvik etmek; çeşitli uzman disiplin alanlarında kazanılmış bilgi ve becerileri takım çalışması ve birlik ruhu içerisinde transfer etmeyi sağlamaktır.

Ayrıca ülkemiz ve dünyadaki robot uygulamalarını takip ederek, ulusal ve uluslararası akademik robot sistem proje yarışmalarına katılım sağlanarak öğrencilerimizin teknoloji alanındaki gelişimleri desteklenmektedir.

KAYIT BAŞVURUSU

KAMPUS SEÇİMİ

OKUL SEÇİMİ

SINIF SEÇİMİ