İNGİLİZCE

Anasınıfı 4, 5 ve 6 yaş grubundaki çocuklarımıza anadil gelişimi sürecine uygun olarak İngilizce eğitimi doğal ortamlarda verilmektedir.
Yaş gruplarına uygun oyun, dramatizasyon, (Task-based) yani aktivite tabanlı etkinliklerle, İngilizce şarkılar, resimli kartlar, görsel materyaller, hikaye anlatımı ile zevkli ve eğlenceli bir şekilde dil öğrenmenin temelleri atılır. Ayrıca doğru telaffuzu sağlamak için ses çalışmaları yapılır. 
TPR (Total Physical Response) yöntemi ile çocuklar yönergeleri algılar ve buna göre tepkiler verir, anlamlı öğrenme gerçekleşir.  

 ORT öykülerinin de öğrenme açısından büyük önemi vardır. 

  • Çocukları motive eden,

  • Çocukların yabancı dil ve dil öğrenimine karşı olumlu tutum ve davranış geliştirmelerine yardımcı olan,

  • Öğrenme isteğinin devamlılığını sağlayan,

  • Hayal gücünü hareketlendiren,

  • Çocukların karakterler ve olaylarla bütünleşmelerini sağlayan ve çocukların yaratıcı güçlerini geliştirmelerine yardımcı olan,

  • Çocukların hayal dünyası ile gerçek dünyayı birbirine bağlamada yardımcı olan önemli bir araçtır.

Anaokulumuzda Uluslararası Bakalorya programının ilk basamağı olan PYP (Primary Years Programme) uygulanmaktadır. Bu program öğrenci merkezli olup öğrenciye uluslararası farkındalığı kazandırmayı amaçlamaktadır.

Uluslararası iletişimin olağanüstü önem kazandığı günümüzde Aka Okulları, Avrupa standartlarında sürdürdüğü Yabancı Dil Eğitiminde öğrencilerini Cambridge ESOL (Starters, Movers, Flyers, KET, PET, FCE),  Almanca FIT 1 , FIT2 ve İspanyolca DELE  gibi uluslararası sınavlara hazırlamakta ve dil yeterliliklerini sertifikalandırmaktadır. Ayrıca Anaokulu, ilkokul birinci ve ikinci sınıf öğrencilerini konuşma ağırlıklı olan Trinity sınavlarına dahil ederek dil gelişimlerini desteklemektedir.