REHBERLİK

   Rehberlik ve Psikolojik  Danışmanlık 

   Okul öncesi dönemde rehberlik, psikolojik danışmanlık ve ölçme - değerlendirme oldukça özel bir alandır. Çocuk ve aile olmak üzere iki boyutlu değerlendirilir.Çocukların ruhsal ve duygusal olarak sağlıklı gelişmelerinde,mutlu bireyler olarak yetişmelerinde, rehberlik hizmetlerinin önemli yeri vardır. Okul kadromuz aile ve öğretmen işbirliği sağlayarak çocuklarımızın sosyal ilişkilerini izler, bireysel çalışmaları yapar, muhakeme, algılama, dikkat, bellek ve zihinsel düzeyde farklılıklar belirlenir. Korkuların, endişelerin oluşmaması için onları rahatlatır. Aileyi bülten, seminer ve bireysel görüşmelerle bilgilendirir, gerekli durumlarda okul dışında bir uzmandan destek alınması için yönlendirme yapar. Anaokulu rehberlik çalışmaları dört grupta yapılmaktadır.

  • Tanıma Çalışmaları(6 yaş için metropolitan testi)
  • Oryantasyon, uyum çalışmaları
  • Bireysel görüşmeler (çocuk,sınıf öğretmeni ve aile)
  • Sınıf içi grup etkinlikleri